پیشنهاد کاری و تجاریکارما هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال اطلاعات ارسالی ندارد

موضوع

دعوت به همکاری تمامی رشته ها در سراسر کشور

گروه

آموزش و پژوهش

توضیحات

فرصتی ایده آل برای فارغ التحصیلان و دانشجویان سراسر کشور برای دریافت اطلاعات کاملتر به آدرس زیر مراجعه کرده و درخواست خود را ارسال کنید. http://www.aradrobo.org/arad/1

قزوین ۹ ماه پیش